Despre CETTI
   Prezentare Generala
   Misiune
   Packaging
   Cercetare
   Parteneri


Proiect Dispozitive și Circuite Electronice (P1 DCE) an universitar 2018 - 2019

Obiective generale

 • Familiarizarea studentilor cu tehnici de proiectare electrica și
  tehnologica specifice (DFM) și cu realizarea schemelor electrice proiectate

 • Proiectare, realizare și testare de module electronice realizate cu
  componente electronice discrete: diode și tranzistoare, componente pasive.

 • Proiectare electrica, proiectare structura de interconectare
  corespunzatoare (PCB) Óntr-o tehnologie impusa

 • Creșterea corelarii Óntre programa Facultații ETTI-UPB și
  competențele cerute de industria electronica

 • Valorificarea cunostintelor acumulate la discipline studiate
  Ón amonte cu rol Ón crearea de competențe Ón electronica analogica


Prezentare IPC Master Trainer dl. Augustin Stan (L&G Advice) privind standardele internationale referitoare la asamblarea electronica: Prezentare IPC [PDF]Proiect_1 - materiale (documente) utile

Program CAD recomandat: Cadence Orcad 16.6 Lite [Download]Actualizat 24.09.2018