Despre CETTI
   Prezentare Generala
   Misiune
   Packaging
   Cercetare
   Parteneri


Anunț proiect POSDRU/125/5.1/S/133562 (ACTIV)

2014

Proiect POSDRU ACTIV

   Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Centrul de Electronică Tehnologică şi Tehnici de Interconectare (UPB-CETTI), împreună cu partenerii săi (Asociaţia pentru Promovarea Tehnologiei Electronice, Svasta ICG, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă OLT, Camera de Comerţ şi Industrie Argeş şi Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare) implementează proiectul ”ACTIV PE PIAŢA MUNCII: Formarea şi dezvoltarea de competenţe pentru creşterea ocupării în electronică şi mecatronică” (ACTIV), proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară: 5, Promovarea măsurilor active de ocupare, domeniul major de intervenţie: 5.1, Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare, cod contract: POSDRU/125/5.1/S/133562, începând cu data de 02.04.2014.

   Conferinţa de lansare a proiectului a avut loc vineri, 30.05.2014, în Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, B-dul Iuliu Maniu nr. 1 - 3, corp A, sala A102, sector 6, Bucureşti.

    Proiectul strategic se va derula pe o perioada de 18 luni.

Detalii la adresa:cetti@cetti.ro sau la telefoanele: 021-3169633; 021-4024638, doamna Delia Lepădatu.Actualizat 01.04.2014


Anunț proiect POS CCE Cod SMIS:49741 (ESCA-IPS)

2014

Proiect POS CCE ESCA-IPS

   Asociația pentru Promovarea Tehnologiei Electronice, APTE, în calitate de entitate de management a clusterului ELINCLUS, Electronic Innovation Cluster, organizează în data de 7 Iulie, la București, la sediul Facultății de Electronică și Telecomunicații (Bd. Iuliu Maniu nr. 1-3, Sector 6, București), corp A, etaj 1, sala A102, conferința de lansare a proiectului ”Entitate Suport Colaborativ Avansat pentru Inovare de Produse şi Servicii - ESCA-IPS”, Cod SMIS: 49741, co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013” „Investiții pentru viitorul dumneavoastră!.”

   La conferința de lansare a proiectului sunt invitați reprezentanți ai membrilor clusterului, precum și potențiali membri, și anume IMM-urile din Regiunea București- Ilfov care au obiectul de activitate în domeniul electronicii sau într-un domeniu conex.

   Participarea la conferință le va furniza celor prezenți informații utile cu privire la activitățile din cadrul proiectului, condițiile de acces la aceste activități și beneficiile deținerii calității de membru în clusterul ELINCLUS. Dintre activitățile din cadrul proiectului, enumerăm faptul că membrii clusterului vor avea acces la asistență în obținerea de fonduri pentru dezvoltare, promovarea parteneriatelor și creșterea bazei de date de clienți și furnizori (noi), vor putea fi reprezentați sau participa la târguri, expoziții și misiuni economice, evenimente de brokerage, sesiuni de mentoring/coaching pe temele: inovare, leadership, controlling, managementul schimbării și managementul operațiunilor, etc.

   ELINCLUS reunește la acest moment 48 de entităţi (36 IMM-uri, 8 centre de cercetare, 1 institut de învăţământ superior, 2 organizaţii non-guvernamentale, 1 autoritate regională) din Regiunea Bucureşti Ilfov, care s-au constituit într-un organism având menirea ca printr-o activitate sinergică să susţină întregul lanţ valoric implicat în realizarea de produse electronice inovative. În prezent ELINCLUS este unul dintre cele 5 clustere românești ce dețin Bronze Label în topul clusterelor realizat de ESCA (Secretariatul European pentru Evaluarea Clusterelor - “The European Secretariat for Cluster Analysis”), iar în cadrul derulării proiectului ne propunem să obținem recunoașterea de Gold Label.

Pentru informații suplimentare privind agenda conferinței de lansare, vă rugăm să consultați www.elinclus.ro. Persoana de contact Florentina Stalinescu, responsabil PR, florentina.stalinescu@elinclus.ro.Actualizat 01.07.2014