Despre CETTI
   Prezentare Generala
   Misiune
   Packaging
   Cercetare
   Parteneri


Anunț selecție parteneri proiecte POSDRU

2013

   Universitatea “Politehnica” București, Centrul de Electronica Tehnologica si Tehnici de Interconectare - UPB-CETTI, adresa poștală Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, 060042, București, ROMÂNIA, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unor Acorduri de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii cererilor de finanţare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniile Majore de Intervenţie (DMI): 1.1 si 5.1.

   Firmele sau ONG-urile interesate să participe la selecție vor depune Fişa Partenerului completată şi Scrisoarea de intenție, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri POSDRU 1.1 si 5.1 din data de 18.06.2013” sau “Pentru selecţia la sediul UPB-CETTI, Bd. Iuliu Maniu, nr. 1-3 Complex LEU, Corp B, cam. 301, sau la adresa de e-mail: delia.l@cetti.ro, până la data de 18.06.2013.

    Condiţii generale de eligibilitate, profilul partenerilor și activitățile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt prezentate în documentele de mai jos

Anunt selectie POSDRU 2013 - UPB-CETTI [PDF] fisa-descriere-parteneri POSDRU 2013 [DOC] model scrisoare-intentie PARTENERI DMI 1_1 sau DMI 5_1 [DOC]

Actualizat 12.06.2013