Managementul integrat al activităţii de cercetare în universităţiDirector proiect Dorina ADAMESCU (1),

Paul SVASTA (1), Alexandru VASILE, Adina ŢAPU (1),Valentin PLEŞU (1), Petrica IANCU (1),
Sofia NICOLA (2), Monica TĂLPUŞ (2)
Doina Crisan-HABEAN (3), Iulia LUCHIAN (3)

1   Universitatea "Politehnica" din Bucuresti, Romania
     Centrul de Electronica Tehnologica si Tehnici de Interconectare
2   Prodinf Software, Piteşti, Romania
3   Academia de Studii Economice din Bucureşti

Coordonator proiect
Universitatea "Politehnica"
din Bucureşti (UPB)
Parteneri
Prodinf Software SRL
Academia de Studii Economice


Numele provine din acronimul romanesc pentru cuvintele
Managementul Integrat in Administrarea Activităţii de Cercetare în Universităţi

Cunoasterea suportului financiar al Programului

Obiectiv principal: un sistem software integrat nou si complex pentru managementul activităţii de cercetare pentru universităţi.

Scopul: corelarea managementului contractelor de cercetare cu bugetele de proiect şi cu bugetele organizaţionale.

PNII-PARTENERIATE, infiinţat de Ministerul Roman al Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului. proiectul nr. 92-122/2008.


 • Cea mai importanta universitate tehnica din România
 • înfiinţată in 1818
 • 15 facultăţi, 4 departamente
 • 60 magistraţi, 1592 personal academic
 • 520 profesori
 • 25,000 studenţi
 • cercetare:
  • 38 centre de cercetare
  • 258 conducători doctoranzi
  • 2,356 studenţi doctoranzi
Centrul de Electronica Tehnologica si Tehnici de Interconectare
 • Acreditat de Consiliul Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică in Învăţământul Superior (CNCSIS)
 • Programe Europene: Copernicus, Leonardo da Vinci
 • Programe naţionale: RELANSIN, CEEX, PNII-INOVARE