Site Map  |   Home  

Despre CETTI
   Prezentare Generala
   Misiune
   Packaging
   Cercetare
   Parteneri


Proiect Dispozitive și Circuite Electronice (P1 DCE) an universitar 2017 - 2018

Obiective generale

 • Familiarizarea studenţilor cu tehnici de proiectare electrică și
  tehnologică specifice (DFM) și cu realizarea schemelor electrice proiectate

 • Proiectare, realizare și testare de module electronice realizate cu
  componente electronice discrete: diode şi tranzistoare, componente pasive.

 • Proiectare electrică, proiectare structură de interconectare
  corespunzătoare (PCB) într-o tehnologie impusă

 • Creșterea corelării între programa Facultății ETTI-UPB și
  competențele cerute de industria electronică

 • Valorificarea cunoştinţelor acumulate la discipline studiate
  în amonte cu rol în crearea de competențe în electronica analogică


Prezentare IPC Master Trainer dl. Augustin Stan (L&G Advice) privind standardele internationale referitoare la asamblarea electronică: Prezentare IPC [PDF]Proiect_1 - materiale (documente) utile


 
  Despre CETTI  |   Membri  |   Studenti  |   Articole  |   Download  |   Forum  |   Site Map  |   Contact  |   Home  

© 2017. CETTI . Centrul de Electronica Tehnologica si Tehnici de Interconectare.
Toate drepturile rezervate. Site realizat de CETTI Virtual Team.